گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

آموزش حقوق اداری

آموزش درس حقوق اداری 1 – بخش اول – ویژه دانشجویان رشته حقوق دوره کارشناسی – با تدریس امیر قمری مجد سر فصل: رسیدگی به تخلفات اداری ، آشنایی با مراجع انتظامی اداری ، هیات های بدوی و تجدید نظر

آموزش حقوق بین الملل

تدریس درس حقوق بین الملل عمومی 3 – ویژه دانشجویان دوره کارشناسی حقوق – با تدریس امیر قمری مجد – بخش دوم

آموزش درس ادله اثبات دعوی

آموزش درس حقوق اداری 1 – بخش اول – ویژه دانشجویان رشته حقوق دوره کارشناسی – با تدریس امیر قمری مجد سر فصل: رسیدگی به تخلفات اداری ، آشنایی با مراجع انتظامی اداری ، هیات های بدوی و تجدید نظر

سوالات پرتکرار درس حقوق اداری

سوالات پرتکرار، احتمالی و فصل به فصل (تستی با پاسخ تشریحی) “حقوق اداری (1)” براساس کتاب حقوق اداری (1) نوشته حسن خسروی و موسی ابراهیم زاده (انتشارات پیام نور) ویژه دانشجویان رشته حقوق.

تدریس متون فقه آزمون وکالت

 این 5 مبحث همان منبع آزمون وکالت قوه قضاییه می باشد. شیوه تدریس نیز بدین نحو است که ابتدائا به تدریس فارسی و نموداری تمامی مطالب هر مبحث پرداخته می شود و در انتها چندین متن مهم و آزمونی جهت آشنایی دانش پژوهان با شیوه ترجمه متون عربی تدریس و ترجمه می شود.