گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

ث :

ثالث :

( مدنی_ فقه) الف ـ کسیکه طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک از متعاقدین نمیباشد ( ماده ۲۳۱_ ۴۸۸ق_م)
ب_کسیکه طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد ماده ۳۹۹ ق – م
ج – بیگانه نسبت بامری که دو طرف دارد مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوى

 ( جلب) ثالث
رک . جلب

( شخص) ثالث
مرادف ثالث است ) رک . ثالث )

( مجلوب ) ثالث
رک . جلب

 ثبت :
نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوق یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانند علامات ) در دفاتر مخصوصی که قانون معین میکند مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره
در اصطلاحات ذیل بکار رفته است

ثبت احوال :
الف ثبت وقایع چهارگانه: تولد_فوت ازدواج – طلاق را گویند
ب – اداره موظف به ثبت وقایع مذکور را گویند 

 ثبت اسم تجارتی :
Raison commercial
( قانون تجارت عنوانی است حاکی از شهرت تاجه که او خود را تحت آن عنوان معرفی و مشهور میکند این عنوان ممکن است اسم خانوادگی خود تاجر باشد و ممکن است یک اسم فانتزی باشد مانند پرنده آبی ،
در شرکتهای تجارتی اسم تجارتی با اسم شرکت متحد است
ثبت اسم تجارتی اختیاری است ماده ۵۷۶ قانون تجارت نظامنامه ماده ۵۸۲ تا این لحظه تهیه نشده است