گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

خ :

خادم :

( آئین دادرسی مدنی) نوکر_ کلفت _ باغبان _ منشی _ مباشر و متصدی امور و مانند اینها . دهقان ملک کسی مشمول عنوان بالا نیست . عنوان خدمه دولت در ماده ۱۵۶ قانون جزا بکار رفته است ولی منظور از آن با کلمه خادم بمعنی اخص که در بالا گفته شدفرق می‌کند زیرا خادم و خدمه که جمع آن است تا وقتی که اضافه به کلمه دولت نشود در تفاهم عرف ، اشعاری به خدمه دولت ندارد یعنی شامل آنان نمی‌شود.

خواستگاری :

( مدنی_ فقه) پیشنهاد و تقاضای زناشوئی از طرف مرد به زن که بتواند با او ازدواج کند( ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی)

خواسته :

( دادرسی مدنی ) چیزی که در مرافعه یا امور حسبی اشخاص از دادگاه بخواهند . این کلمه بجای ( مدعی به) استعمال می‌شود.