گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

موت کورت و فن دفاع

موت کورت یا شبیه سازی دادگاه فرصتی است که از بدو ورود به دانشگاه حقوق خود را برای عرصه های جدی حقوقی آماده کنیم. آقای علی مسعودیان به عنوان پر سابقه ترین فرد در موت کورت به ما از ریزه کاری ها و بایدهای موت کورت می گوید.

موت کورت، شبیه سازی هیأت ها در دوره وکیل مالیاتی

موت کورت، که مرکب از دو واژه انگلیسی Moot (به معنای شبیه سازی و یا استدلال کردن در یک پرونده فرضی) و Court (به معنای دادگاه) است، درواقع یک المپیاد حقوقی است (برای همه دانشجویان حقوق، در هر زمینه و رشته ای که تحصیل کنند)