گروه وکلای امیر کبیر

خدمات ما

چشم انداز

فرم حقوقی

02632553232 02144440344 09391610222

امروز : ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

مناظره دکتر جلیل محبی و محسن برهانی با موضوع «مبانی فقهی و حقوقی محاربه»

مناظره دکتر جلیل محبی و محسن برهانی با موضوع «مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه» در دانشگاه امام صادق (ع)

درس‌گفتارهای عدالت از مایکل سندل در دانشگاه هاروارد

ویندگان این قسمت: سعید سعادت، مارال الهی، کسری مهاجری، سارا رمضانی، خدیجه سعادت، ندا خورشیدی آماده سازی متن برای دوبله: فاطمه زلیکانی، کسری مهاجری مدیران دوبلاژ: فاطمه زلیکانی، کسری مهاجری گروه مترجمان: مهربد مهاجر، بهنوش عامری، سینا کجباف، امید اردکانیان، سپیده دادرس، محمدرضا فخرآبادی، کیوان باخدا، محسن جاودانی و فرشید زغالچی ویرایش و بازبینی ترجمه ها: سینا کجباف، مهربد مهاجر و بهنوش عامری